jueves, 14 de septiembre de 2017

Sessió plenària extraordinària, 18 de setembre de 2017


El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte del decret d’alcaldia núm 3482/2017 de la modificació de l’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.

2. Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de delegació de competències en matèria de mercats ambulants, del departament de Comerç (Àrea de Qualitat de Vida i Participació Ciutadana) al departament de Via Pública (Àrea de Via Pública i Turisme).

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

4. Proposta d’aprovació del conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell per al projecte Calafell Crea VI (2017-2018).

5. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

6. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

7. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

8. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.

9. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.

10. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar de Jubilats de Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.martes, 12 de septiembre de 2017

Acte al Castell de la Santa Creu de Calafell del dia 10

Castell de la Santa Creu de Calafell
Diada Nacional de Catalunya 2017
Acte Comarcal i concertGlossa a càrrec de Xavier Sabaté i Ibarz 


Parlaments del vice-President del Consell Comarcal i l’Alcalde de Calafell 


Actuació de les Tres Claus Musicals i Cant dels Segadorsmiércoles, 30 de agosto de 2017

Sessió plenària ordinària, 04 de setembre de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:


1. Aprovació acta
1.1 Ple 2017/3 extraordinari amb urgència 20/02/2017

2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

3. Proposta d'aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.

4. MC Expedient 5447/2017 crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - segon trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - segon trimestre 2017.

7. Proposta expedient 6554/2017 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.

8. MC expedient 5219/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

9. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.

11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

12. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals per al municipi de Calafell per a l’any 2018.

13. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2017.

14. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria de l’anualitat 2018.

15. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 48, obra menor, expedient 43/2016.

16. Aprovació definitiva de la desafectació de la casa dels Mestres - D, carrer Cosme Manié núm 1.

17. Sol·licitud bonificació ICIO església de la Santa Creu de Calafell, plaça de Catalunya 23.

18. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1, de Calafell Poble, obra menor.

19. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1 (obra menor)

20. Cessió en precari del solar i caseta del Camí de Mas d’En Vives (ref. cadastral núm. 43037A00700119) a favor de l’Associació de Caçadors de Calafell.

21. Cessió en precari del solar municipal situat a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, a favor de l’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial de Segur de Dalt.

22. Proposta d’aprovació d’un nou preu públic per al curs de màrqueting digital i nous descomptes preus públics per a persones emprenedores i empreses.

23. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixemnet a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.

25. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.

26. Donar compte de les actes de junta de govern.


27. Precs i preguntes.


martes, 29 de agosto de 2017

Marcha lenta por la gratuidad de los peajes


¿ Cuando ?


01 Septiembre a las 18.45 h.


¿ Dónde ?


Se parte de la Plaza Mediterraneo en Segur de Calafell, para los nostálgicos Plaza Molimar. 

¿ Por qué ?


Por que la Generalitat no tiene intención de revertir la situación penosa actual que implica el actual sistema de peajes y la infrastructura de comunicaciones por carretera.

Hay peajes que están MEGA amortizados.


(Info del Blog Segur)

¿ Quien participa ?


Ciudadanos y los municipios del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú y Sant Pere de Ribes, y tú o Usted si te parece o le parece injusto.

¿ A que velocidad se puede ir por la autopista ? 


Depende de si se va en moto o en coche. Pequeña ayudita con la tabla adjunta.

Tabla de velocidades máximas y sobre todo mínimas.Ejemplo, velocidad mínima en Autopista es la mitad de la máxima, facilito, 120/2 = 60 Km/h.

Ahhh,  al final de la marcha se celebrará una Chocolatada popular en la Confraria de Pescadors de Calafell.

lunes, 24 de julio de 2017

Recordad! este Viernes 28 Cortamos la C-32

Esta imagen es de hace poco, una ambulancia también en la cola como podeis ver.


Ja toca tallar l'autopista C-32! No falteu a la cita. 
El proper 28 de juliol, a les 20 hores, abans del 
peatge de Cubelles. #ProusPeatges #Prouaccidents


Col·lapse de la C-31,  la principal artèria del sud de Catalunya acumula més de 30 quilòmetres de retencions en alguns punts.

Nos asfixiamos !!!
Urge crecer económica y socialmente.
Fuera barreras, no más peajes.

El Baix Penedès la comarca amb més atur de Catalunya

Prou!!!!!!