viernes, 31 de julio de 2015

Ple extraordinari pel proper dilluns dia 3 d'agost 2015

Lloc:
Sala de Plens a les 18.00 h. Pl. de Catalunya, 1

L'ordre del dia:

1. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL LLOC DE CELEBRACIÓ DELS PLENS MUNICIPALS.

3. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2672/2015 DE 22 DE JUNY DE 2015 D’ADJUDICACIÓ TRENET TURÍSTIC

4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 22/2015 DE MODIFICACIÓ DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES

5. PROPOSTA BONIFICACIÓ ICIO A LLICÈNCIES OBRES ATORGADES

6. DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE 21 DE JULIOL SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015        

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 21 DE JULIOL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario