miércoles, 30 de septiembre de 2015

Reconocimiento a la gran labor del Subinspector Jordi Montón fallecido en Diciembre


Durante la pasada fiesta de la policia local en Calafell se vivió un momento emotivo cuando las hijas del Subinspector de la policia local,  Jordi Montón fallecido el pasado mes de Diciembre, recibieron el reconocimiento a la gran labor que llevó a cabo su padre.

Inaugurat el local cívic al Port de Segur


domingo, 27 de septiembre de 2015

Eleccions al Parlament de Catalunya 2015

Lo mas importante, los votos de las elecciones a la Generalitat reflejan el gran paralelismo y se corresponden con el pacto de gobierno del municipio de Calafell.

Calafell NO es independentista


Info La Vanguardia - Link
  
El Baix Penedès NO es independentista

Datos practicamente al 100 % de escrutinio


Gencat - Link

Zona Azul - Reducción del número de dias

El Ayuntamiento de Calafell adelanta el cierre de la zona azul del 04 de Octubre al 27 de Septiembre.
En las ordenanzas de 2016 así quedará reflejado.

  

La zona azul reducirá así el número de dias activa.

 

Noticia del Diari de Tarragona

sábado, 26 de septiembre de 2015

Fira de Sant Miquel 2015

26 i 27


Festa Major de Sant Miquel 2015 - Pregón e inaguración

La junta directiva de la Asociación de Vecinos Sant Miquel ha sido la encargada del Pregón de las fiestas de Segur de este año.

Se ha inagurado también el paso soterrado de la via del tren a la altura de la calle Pisuerga.


Mas información página del Ayuntamiento de Calafell - Link

 

Hacienda reclamará el impuesto de matriculación a los coches trucadosSegún hemos podido leer en el artículo de "eleconomista" la cosa está así, como el título del artículo, mas emisiones, mas pagas, el tema está en un nivel de emisiones de C02 igual o inferior a los 120 g/km, los vehículos con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro están exentos del impuesto.

Artículo del economista.es - Link

A esta hora todavia no se dispone de dicha lista.  viernes, 25 de septiembre de 2015

Muchas personas coinciden, Olivella iba detras de la silla

En el Info Calafell de Septiembre , en el número 13, aparece una entrevista a 
Maria Teresa Gonzalez (PP).


Maite Gonzalez deja claro que quien iba detras de la alcaldia era el exalcalde Joan Olivella.

Extracto de la entrevista


Olivella, sin mover un sólo dedo pretendia ser Alcalde contando con que era la lista mas votada, dando largas a los partidos con quien no tenia ningún interés real en pactar hasta que se dió cuenta que se quedaba fuera poniendo en marcha una campaña mediática de desprestigio.

A UAM le propusieron Medio-Ambiente y Via Pública divididola en partes para que tuvieran menos contenido, todo un despropósito, denotando que no querian a este partido, al igual que tampoco querian al PP con quien habian estado cuatro años gobernando juntos anteriormente, hace cuatro años atras, SI, y en Mayo viendo que venia el 27S, NO.

Los convergents van por ahí diciendo todo lo contrario, mal perder y malas artes tienen algunos.

jueves, 24 de septiembre de 2015

Miss "S" & Mister "O", los "Torquemada" de la censura en Calafell

Quizas sea la primera vez en la historia de este municipio en que no se desea que los ciudadanos tengan un contacto directo con su Alcalde y puedan hablar con él de una manera directa y cercana.


Pensamos que nadie puede prohibir que el Alcalde de un municipio pueda hablar de manera directa y cercana en un escenario que propicia este acercamiento que a veces por las circunstancias de tiempo, agenda o voluntad se pueda producir.

Esta iniciativa ya llevaba muchos dias anunciada, en este mismo blog pusimos el dia 22/09/2015 esta entrada - Link y en la página del Ayuntamiento llevaba incluso mas tiempo.

(Mas in formación en el blog de los socialistas de Calafell - Link.)

Estracto:
""La Junta Electoral de Zona ha prohibit que el nostre alcalde, Ramon Ferré, fes una reunió aquest dissabte amb els veïns de Segur de Calafell. Era una reunió pública, sí, sense cap altre objectiu que els ciutadans poguessin fer preguntes, queixar-se o aportar idees per la millora del seu barri. Res a veure amb les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge i tothom ho pot entendre fàcilment. ""
""la Junta Electoral no ha actuat d’ofici, sinó a instàncies de la candidatura Junts pel Sí.""

¿ Quien hay detras de todo esto ?

Pues se cree que la impulsora "ideológica" podria ser la candidata dels Junts pel Sí, Sandra Suarez.

Que pena de convergents de Calafell, cada vez se quedan mas en evidencia.
Pleno ordinario para el próximo dia 28 de Septiembre

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1)

Hora:  17.00 h.L’ordre del dia és el següent:

1. APROVACIÓ ACTA DE LES SESSIONS DE 6 DE JULIOL, DE 3 i 31 D’AGOST DE 2015
2. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
3. DONAR DE BAIXA UN REGIDOR DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CIUTADANS-CALAFELL (C’S), PASSANT A SER REGIDOR NO ADSCRIT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL ESCOLAR DEL MUNICIPI DE CALAFELL
5. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS “CALAFELL ACTIU” PER IMPULSAR LA REFORMA, MODERNITZACIÓ I COMPETITIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE CALAFELL
6. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 27/2015 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES        
7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 30/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES
8. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM (II), PAU EN SUC 5, SANT ANTONI DE CALAFELL
9. PROPOSTA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER GESTIO INTEGRAL DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES (GRUA MUNICIPAL) I VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA (05/2015-CNT)
10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CALAFELL PER A L’ANY 2016
11. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28/08/2015 CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016
12. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 2015/2663bis DE DATA 19/06/2015, CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES FINS A LA SEVA ADJUDICACIÓ
13. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 - 1R TRIMESTRE
14. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015 - 2N TRIMESTRE
15. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 - 1R TRIMESTRE
16. DONAR COMPTE INFORME DE SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D’AJUST 2012 - 2N TRIMESTRE
17. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’ABRIL, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
18. MOCIÓ PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS EXPERT PRESENTADA PER LA CUP
19. MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI) PRESENTADA PER CiU i ERC
20. MOCIÓ “SOM MUNICIPI D’ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D’ACOLLIDA I SOLIDÀRIA”, PRESENTADA PEL PSC
21. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, PRESENTADA PER LA CUP
22. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE
23. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
24. PRECS I PREGUNTES


martes, 22 de septiembre de 2015

Equipo de gobierno de Calafell, 100 dias cumpliendo promesas

Ya han pasado 100 dias y ha sido un gran trabajo realizado por el nuevo equipo de gobierno de Calafell encabezado por su alcalde Ramon Ferré.


dimarts, 22 de setembre de 2015

Noticia Blog dels Socialistes de Calafell - Link

 

100 dies complint les promeses

Un costum democràtic no escrit concedeix 100 dies de marge de gràcia a un nou govern. A Calafell, l’actual govern municipal no l’ha tingut pas pel mal perdre de Convergència (no sabem també si d’Unió, és un misteri). Però això ja era de preveure, que a Calafell ens coneixem tots. El més important, no obstant, és que els 100 dies són perquè els nous governants agafin les regnes de la situació, però tampoc està escrit a cap lloc que aquest període no es pugui dedicar a prendre decisions i a complir el programa. I això és el que hem fet.

Consti que hem hagut de dedicar no pocs esforços i hores a resoldre qüestions bàsiques per a un municipi turístic (el servei de socorrisme a les platges, el reforç d’estiu de policia...), que no havien estat previstos per l’Ajuntament sortint. Tanmateix, això no ha estat obstacle perquè comencéssim a complir el nostre programa.

Entre les promeses ja complertes i en marxa d’aquests 100 primers dies, podríem esmentar:

–Hem garantit com a mínim un àpat diari a tothom, durant tot l’any. No podia ser que les persones que ho necessiten no poguessin menjar al mes d’agost.

–S’ha pavimentat la zona d’aparcament del col·legi La Ginesta. Fins a 150 cotxes l’usen cada dia. L’obra també dóna servei als usuaris del camp de futbol municipal de Segur.

–Hem començat a traslladar serveis i efectius de la Policia Local a les dependències de Segur de Calafell. Encara no podem parlar de presència permanent si ho entenem com a atenció al públic, de moment són serveis interns, però el procés ja és en marxa: les coses no s’acaben si no comencen algun dia.

–Hem habilitat un local cívic per a entitats al Port de Segur i hem posat en marxa el Mercat Vell com a espai cultural polivalent.

–Hem millorat la pista poliesportiva annexa al pavelló Joan Ortoll.

–S’ha posat en marxa el cicle formatiu de grau mig en jardineria i floristeria de l’Institut La Talaia, i hem accelerat la inversió necessària per adequar l’antic Tennis Bonavista. Havíem promés una actuació important als centres educatius per pal·liar els efectes de les retallades.

–Hem obert desenes d’expedients per reclamar a propietaris de solars que els mantinguin nets i sense vegetació que envaeixi el carrer. Si no ho fan, ho executarà l’Ajuntament repercutint-los a ells el cost.

–Han començat les obres de construcció del Centre de Dia i Centre Ocupacional contigu a la Masia de la Sínia.

–Hem acabat i obert el pas soterrat al carrer Pisuerga, que Segur reclamava des de feia 30 anys.

–Hem creat una nova activitat comercial, el Summer Nights, amb un gran èxit.

–Hem posat en marxa el procediment per traslladar els plens municipals a una sala més àmplia i sense barreres arquitectòniques. També perquè puguin ser seguits, amb imatge i so, per Internet.

–Hem posat en marxa les primeres mesures de transparència i participació. Hem creat una comissió de Transparència, presidida per un grup de l’oposició. També l’oposició presideix la taula de contractacions de l’Ajuntament. Hem fet públics els crèdits vius signats per l’Ajuntament en els darrers 10 anys.

–Hem renunciat a l’actualització automàtica dels valors cadastrals, que hauria incrementat les quotes de l’IBI. I preparem la rebaixa del rebut en un 10% promesa per l’any vinent.

-Hem baixat els sous de l’alcalde i els regidors i hem suprimit  els privilegis protocol·laris que tenien.

–Hem incorporat Calafell a la lluita contra els peatges i a la reivindicació d’una solució per al col·lapse i els accidents a la N-340.

Algú podria pensar que part d’aquests resultats són fruit de la gestió de l’anterior Ajuntament.  Potser podrien citar el Centre de Dia o el pas soterrat. Però convé no obllidar que el Centre de Dia a la Sínia era una idea del PSC d’anteriors mandats. I que pel que fa al pas, l’any 2011 vam deixar el projecte fet, que Convergència va tenir al congelador durant més de tres anys, segurament per fer-se la foto poc abans de les últimes eleccions. Les coses com són, també...

En definitiva, no pensem que sigui un mal balanç per només 100 dies de govern. Tanmateix, que no li quedi cap dubte a ningú que ben just si hem començat la moltíssima feina que hi ha per fer. No ens arronsarem en cap moment i, tal com dèiem en la nostra campanya electoral, ens hi deixarem la pell.


L'alcalde al carrer, amb la gent


Desmontando el SI desde la BBC

Han "doblado" el déficit recortando servicios, como se explica eso, han recortado en Sanidad privatizando ,  han reducido profesores y han aumentado el número de alumnos, pero el déficit ha aumentado, se han recibido cerca de 242 millones de Euros porque las pensiones presentaron déficit, eso no lo explican ...

Han reconocido la salida de la CE en un documento interno y en cambio nos dicen que no saldremos ...

Recortan gastos reduciendo en servicios esenciales pero duplican creando nuevos servicios, dos embajadas mas 20 M€, tres elecciones en 5 años.

El Presidente Mas deberia de dar explicaciones de su gestión económica que consideramos ha sido nefasta con indicios de llevarnos a un callejon sin salida para crear dos opciones y olvidarse de la gestión que es lo que toca.

Asi nos olvidamos de la corrupción, pues NO.

domingo, 20 de septiembre de 2015

Pregón e inaguración del nuevo paso en Segur

"De fet, el pregó es traslladarà a la confluència del carrer Baixador i del carrer Pisuerga, on se celebrarà a dos quarts de 8 del vespre. En el mateix acte, s’inaugurarà el pas."


La asociación de vecinos San Miguel será el protagonista del pregón.
El próximo dia 25 se tiene previsto que quede inagurado el nuevo paso subterraneo en Segur de Calafell.


Ya nos lo adelantaba el Diari de Tarragona el pasado 08 de Septiembre.
Mucho a costado tenerlo teniendo en cuenta que el anterior equipo de gobierno convergent al final tubo que tirar de crédito municipal en vez de conseguir un acuerdo con ADIF y encima se puso en marcha al final de su mandato cuando se podia haber iniciado antes.

Así estaba el acceso hace cerca de un mes cuando lo recojimos en Blog Web Segur Calafell.

Aprovechamos para volver a dejaros el enlace con el programa de la fiesta mayor


Programa en PDF - Link

viernes, 18 de septiembre de 2015

Ni el Si ni No, els problemes reals de les persones

Acte del PSC a la Platja de Calafell

Carles Castillo


Candidats al Parlament de Catalunya demarcació de Tarragona en Carles Castillo i Lucio Moreno amb l'Alcalde de Calafell en Ramon Ferré i Dolors Carreras

jueves, 17 de septiembre de 2015

Calafell crearà 24 llocs de treball temporals

Mejora del espacio público del municipio gracias a la creación de 24 puestos de trabajo temporales.Noticia Ajuntament de Calafell - Link

Noticia en ABC - La confesión de Mas a Iceta

En el Artículo de ABC - "La Confesión de Mas a Iceta <<Apretamos para poder negociar>>"


Noticia de ABC.es - Link

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Promocionar l'activitat econòmica de la vila

Noticia de gran importancia dado el gran numero de desempleados en la comarca del Baix Penedès, esta nueva linia del equipo de gobierno actual dará un impulso muy importante al municipio.


Noticia en naciodigital.cat - Link

El objetivo es potenciar priorizando Illamar, el centro comercial a cielo abierto del municipio,  reactivar el puerto y el paseo marítimo de Segur, dinamizar el parque empresarial y mejorar las infrastructuras.


ENTREVISTA A JOAN Mª TRIADÓ EN CALAFELL RADIO

Joan Mª Triadó , regidor d' UAM (Unió i Alternativa Municipal)


Entrevista al regidor de "Seguretat ciutadana"
Calafell Radio, 16/09/2015


lunes, 14 de septiembre de 2015

Independentistas al descubierto

Hemos encontrado buscando un poco en la red este magnífico artículo:

(http://blogdemacintosh.blogspot.com.es)

Artículo - Link

Video "La Trama de los peajes"

Donde pone al descubierto cual incomprensible resulta la actitud que han tenido contra los ciudadanos de Cataluña cierto partido dirigido por Artur Mas, los convergentes, y ERC, dónde sólo han mirado por sus intereses y como ahora resulta imposible creerse lo que nos esta diciendo respecto a la independencia y por un país millor,  ja!!!

El colegio La Ginesta, zona asfaltada para aparcamiento

Una de las principales demandas de los ciudadanos del nucleo de Segur ya se ha cumplido.


Noticia Ayuntamiento - Link

domingo, 13 de septiembre de 2015

Martes Miércoles - Ciclogénesis explosiva

Para el próximo Martes Miércoles se prevee la llegada del primer temporal con posible caracter de "Ciclogénesis Explosiva".


Se está formando en el Atlántico y se prevee que llege para este Martes, se caracteriza por vientos muy fuertes y lluvias intensas.


sábado, 12 de septiembre de 2015

AP7, N-340 - Clamor popular (II)

Continua el clamor popular, los alcaldes convocaron un corte de la N-340 en Camarles exigiendo el desvio urgente de camiones.


13 personas en lo que va de año, ya esta bien!Festa Major de Sant Miquel 2015

Ya se acerca la Fiesta Mayor de San Miguel 2015, os dejamos el enlace con el programa de la fiesta Mayor de Segur de Calafell.


Programa en PDF - Link

viernes, 11 de septiembre de 2015

11 setembre de 2015 ofrena floral d'UAM

Ofrena floral de l'11 de setembre per part de membres d'Unió i Alternativa Municipal - UAM
Carla Espuis Segunda Dama en MISS & MISTER SALOU 2015

El pasado Sábado 5 de Septiembre tuvo lugar la Gran Final del certamen oficial MISS & MISTER SALOU 2015

Carla Espuis de Segur de Calafell accedió a la final quedando como Segunda Dama.


miércoles, 9 de septiembre de 2015

AP7, N-340 - Clamor popular

Que fa la Generalitat de Catalunya per solucionar aquest problema, 
¿ Que fa el seu President Artur Mas per solucionar-ho ?.

Noticia aparecida ayer martes en el Periódico.

lunes, 7 de septiembre de 2015

Confusión de siglas "convergents" en Calafell


En la página web (07/09/2015)


En Facebook (07/09/2015)

Hemos echado un vistazo antes de las elecciones del 27 de Septiembre y nos hemos quedado sorprendidos al ver como en otras poblaciones el partido de los Convergents ya han cambiado los dominios de internet y la denominación de facebook en cambio en Calafell parece ser no se han molestado en hacerlo con lo que no estan dando una información clara de cara a las personas que acuden a votar en las próximas elecciones del 27 de Septiembre, no sabiendo muy bien a quien se vota realmente, si a Convergents o a los de Unió.


Sede de "CiU" con el cartel sin ser cambiado (07/09/2015).

Hemos consultado a alguna persona de Unió Democrática de Barcelona , a título particular, y nos han comentado que este tema ya deberia de estar resuelto, nos han contestado, R: "Tiempo han tenido".


En otros municipios hace tiempo ya lo habian cambiado.

Si actualmente son dos partidos Unió democrática y otro Convergents si en los letreros y en facebook vemos CiU , ¿ Quien es quien ?