domingo, 29 de noviembre de 2015

sábado, 28 de noviembre de 2015

Los presuntos quitamultas (III) - "Doctor, doctor, el lunes a declarar"

Francisco Clavero, de CiU, convocado por el Juez del Vendrell a declarar el próximo Lunes dia 30 de Noviembre.Artículo en la Vanguardia - Link


Info publicada en BlogdeSegur deCalafell en Facebook y en el Blog Segur:

Mientras fue concejal de Seguridad Ciudadana (entre 2011 y 2015), Francisco Clavero (CiU) eliminó más de 500 multas por no pagar tiquet de estacionamiento o aparcar en zonas prohibidas que la policía local y los vigilantes de la zona azul le habían impuesto a él mismo, a familiares directos y también a otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Calafell. Clavero tiene que declarar el lunes ante el juez que investiga la anulación sin motivo ni justificación de este medio millar de multas, por las que el Consistorio dejó de ingresar, como mínimo, unos 12.000 euros.


Artículo Blogdesegur - Linkjueves, 19 de noviembre de 2015

Pleno extraordinario para el próximo dia 23 de Noviembre

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  14.00 h.


1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 20 DE DESEMBRE DE 2015


Web Ajuntament Calafell - Link

viernes, 13 de noviembre de 2015

Es recupera el Rockabilly a Calafell per 2016 i 2017

Calafell ha recuperat el festival High Rock-a-billy, després de no haver-se celebrat aquest 2015.

 

Calafell,
Is Back!!

Noticia Ajuntament - Link

jueves, 12 de noviembre de 2015

La Calafellense Rosario Inés campeona del mundo de petanca

La Calafellense Rosario Inés campeona del mundo de petanca con la Selección Española.España se lleva el Mundial femenino en Bangkok
Noticia Diario As - Link
  
Noticia Ayuntamiento de Calafell - Link


martes, 10 de noviembre de 2015

Convoquen un tall a l'N-340 per protestar contra el col·lapse i els accidents

Els alcaldes del Pacte de Berà anuncien un tall de carretera per protestar.
 


El tall serà el 29 de novembre, diumenge, a les 12 hores, a l'Arboç.

viernes, 6 de noviembre de 2015

jueves, 5 de noviembre de 2015

martes, 3 de noviembre de 2015

Los presuntos quitamultas (I) - ¿ Quien sigue aparcando mal ?

Doctor, tengo un problema,  ¿ me puede Usted quitar esta peaso multa ?Doctor, doctor, me ha he entrado caaaagarriiiiiiinaa!


Francisco Clavero , segundo por la izquierda IMPUTADO por el Juzgado del Vendrell¿ Dr., ese peaso de coche mal aparcado de quien esssssss, es suyo ?

Pleno ordinario para el próximo dia 05 de Noviembre


Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  17.00 h.


 L’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015

2. REVOCACIÓ D’ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE MANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

5. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM 2/15 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, PER IMPORT DE 12.759,57 EUROS

7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES

8. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 3030/2015 DE DATA 14/08/2015 CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES - VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVANT AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/2015 DE 20/10/2015

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 15 D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’OCTUBRE, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

11. PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, EXERCICIS 2013 I 2014

12. NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE  BARRIS

13. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A L’ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENCIONAL AMB LA LLEI D’ALTA VELOCITAT MADRID-BARCELONA A L’ENTORN DE L’ARBOÇ DEL PENEDÈS

14. AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS SANT PERE, CARRETERA DEL SANATORI, CARRERADA D’EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELL

15. ACORD DE NOMENAMENT D’ADVOCAT PRÈVIES 1016/2012

16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA LOCAL DE LA DISCAPACITAT

17. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

18. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

19. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENA

20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

21. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

22. PRECS I PREGUNTES


lunes, 2 de noviembre de 2015

Pleno ordinario desconvocado por duelo oficial

Anuncio Ayuntamiento de Calafell - Link

 

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  17.00 h.


 L’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2015

2. REVOCACIÓ D’ALGUNES DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE MANTENIMENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

5. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM 2/15 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, PER IMPORT DE 12.759,57 EUROS

7. PROPOSTA EXPEDIENT NÚM 37/2015 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES

8. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 3030/2015 DE DATA 14/08/2015 CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS SANITARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A LES PLATGES - VIGILÀNCIA, SOCORRISME I SALVANT AQUÀTIC RECTIFICAT PEL DECRET DE L’ALCALDIA 3579/2015 DE 20/10/2015

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 15 D’OCTUBRE, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA, DE 16 D’OCTUBRE, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015

11. PROPOSTA DE RESOLDRE DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS, EXERCICIS 2013 I 2014

12. NOMENAMENT DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE CALAFELL, INTEFRAL EN EL PLA DE  BARRIS

13. RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM 3640/2015 SOBRE AL·LEGACIONS A L’ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA RED CONVENCIONAL AMB LA LLEI D’ALTA VELOCITAT MADRID-BARCELONA A L’ENTORN DE L’ARBOÇ DEL PENEDÈS

14. AGRUPACIÓ, DIVISIÓ I DECLARACIÓ D’OBRA NOVA EQUIPAMENTS QUE FORMEN PART DE L’ILLA QUE CONFORMEN ELS CARRERS SANT PERE, CARRETERA DEL SANATORI, CARRERADA D’EN RALET I LA VIA DEL TREN A CALAFELL

15. ACORD DE NOMENAMENT D’ADVOCAT PRÈVIES 1016/2012

16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA LOCAL DE LA DISCAPACITAT

17. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

18. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA +55”, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

19. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SOLIDARITAT AMB ASKAPENA

20. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES DES DEL DARRER PLE

21. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

22. PRECS I PREGUNTES


Obres a l'Institut La Talaia, a Segur de Calafell (IV)

Continuen les obres al nou Institut La Talaia que estarà ubicat a l’Avinguda Brasil, número 8.

 


30/10/2015