jueves, 17 de diciembre de 2015

Pleno extraordinario para el próximo dia 21 de Diciembre

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  17.00 h. L’ordre del dia és el següent:

1. DONAR COMPTE INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2015-3r TRIMESTRE

2. DONAR COMPTE DE L’INFORME INTERVENCIÓ NÚM 1140/2015 DE SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST

3. DONAR COMPTE INFORME RELATIU AL CÀLCUL DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS EN BASE A LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2014

4. APROVACIÓ PER MUTU ACORD DE LES ACTES DE PAGAMENT I OCUPACIÓ DE LES FINQUES DEL PEU ZONA DE SERVEIS LA RAFELA

5. BONIFICACIÓ FINCA CATALOGADA C/ MONTSERRAT 13 DE LA PLATJA DE CALAFELL

No hay comentarios:

Publicar un comentario