jueves, 24 de diciembre de 2015

Pleno extraordinario para el próximo dia 28 de Diciembre

Lloc: Edifici central de l’Ajuntament (plaça de Catalunya 1) 

Hora:  17.00 h.


 L’ordre del dia és el següent:

1. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2015, D’11 DE SETEMBRE, DELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES PER ANTIGUITAT

2. PROPOSTA D’ADHESIÓ PARCIAL DE LES CONDICIONS DEL PERSONAL DE L’OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL AL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I DE L’OAM-FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUESTA CORPORACIÓ, DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, PATRONAT DE TURISME I SOCIETAT MUNICIPAl CEMSSA PER A L’ANY 2016

5. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS CONTRA LES ORDENANCES FISCALS 2016 I APROVACIÓ DEFINITIVA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario