jueves, 17 de marzo de 2016

Sessió plenària extraordinària proper dilluns 21

Lloc: Dependències de la Platja de Calafell

(Carrer Sant Pere 29) 

Hora:  17.00 h.

 

 

(Foto Blog de Segur)

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero.

2. Aprovació del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i Rosario Inés Lizón.

3. Proposta de donar compte resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs especial presentat contra acord classificació empreses del contracte del servei de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell per procediment obert harmonitzat i proposta d’adjudicació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario