lunes, 18 de julio de 2016

Ple extraordinari pel proper dia 20

Lloc: Dependències de la Platja de Calafell

(Carrer Sant Pere 29) 

Hora:  17.00 h.

 

 

L’ordre del dia és el següent:

 

1. Ratificar la urgència de la sessió.

 

2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2016 a 2017, que s’incoporen com a annex A) i B) del present dictamen.

 

3. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2016.

 

4. Proposta d’aprovació subvencions a les entitats esportives federades per a l’any 2016.

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario