miércoles, 20 de julio de 2016

Sessió plenària extraordinària, 20 de juliol de 2016

Ayuntament de Calafell, sessió plenaria extraordinaria.


1. Ratificar la urgència de la sessió.

 

2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2016 a 2017, que s’incoporen com a annex A) i B) del present dictamen.

 

3. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2016.

 

4. Proposta d’aprovació subvencions a les entitats esportives federades per a l’any 2016.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario