miércoles, 15 de noviembre de 2017

GRAN RECAPTE CALAFELL 2017

Como apuntarse y ser voluntario en la gran recapte.


Acceder a la dirección web indicada.Clicar en el link de ser voluntario


Rellenar los datos del formulario

Apretar el botón Guardar

Se envia un mensaje al correo de Validación

Al Validar se abre una pestaña nueva con mas datos para elegir.El primero es elegir CALAFELL


Después el dia que deseamos ser voluntario. 

Si es mas de uno repetiremos el proceso despues de apretar el botón 

"Afegir tram de voluntariat"


Elegimos el centro donde deseemos estar.Escojemos el tramo horario entre tres que hay.


                                            Apretamos el botón "Afegir tram de voluntariat"

                                 Podemos añadir mas volviendo a seleccionar y apretar de nuevo 

                                                        el botón "Afegir tram de voluntariat"Aparecerá un mnesaje


Cuando se añade un tramo siempre se confirma con un mensaje.


El tramo aparece en una linia añadida.

Una vez añadido los tramos deseados finalizamos

pulsamos el botón


ENVIAR SOLICITUD.


PARTICIPA!!lunes, 13 de noviembre de 2017

Tantos nombres para más de lo mismo

Nuevo nombre para el partido de siempre, tantos nombres para más de lo mismo.Un nuevo nombre haciendo ver que van en coalición cuando la realidad es que ni ERC, ni la CUP ni otro partido independentista quiere concurrir a fecha de hoy con los ex-convergentes a las próximas elecciones del 21 de Diciembre.


2001 - CIU
2007 - Casa gran
2014 - ConvergentsSí
2015 Set. - Junts pel Sí
2015 Des. - Democràcia i Llivertat
2016 Juny - Elecciones solitario CDC
2016 Set. - Partit Demòcrat Català, nom impugnat
2016 Oct. - Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCAT

2017 - Junts per Catalunya

2018 - ????
jueves, 2 de noviembre de 2017

Gran Recapte 2017 Calafell


Os podeis apuntar en la siguiente dirección web:

Sessió plenària ordinària, 06 de novembre de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:


1. Aprovació actes anteriors.

1.1. Ple 2017/8 ordinari 05/06/2017.

1.2. Ple 2017/9 extraordinari amb urgència 26/06/2017.

2. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple (decrets del 3700 al 4251). 

3. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 37 a la 40).

4. Precs i preguntes. 

Propostes urgents

1. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2016.

2. Proposta d’aprovació expedient 5/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 306.246,88 euros.

3. Proposta d’aprovació expedient núm 2/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 22,99 euros.
4. Ratificar decret de l’alcaldia núm 2017/4125, de data 10/10/2017, corresponent a l’aprovació d’atorgament de subvencions a les entitats esportives i esportistes del municipi de Calafell.

5. Proposta de ratificar el decret de la regidora Teresa González Santiago núm 4190/2017 de deixar sense efecte l’acord plenari de data 5 d’octubre de 2017, relatiu a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i l’Ajuntament del Vendrell, pel despelgament d’accions de promoció turística.

6. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions, per a carrosses i comparses, per a l’exercici 2018.

7. Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2017 i atorgament d’una subvenció de 1.500 euros.

8. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4130/2017, de dta 11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.

9. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4131/2017, de data 11 d’octubre, resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions pels centres educatius del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.

10. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4153/2017, de data 16 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions veïnals del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.

11. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4129/2017, de data d’11 d’octubre, de resolució de la convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres escolars del municipi de Calafell per a l’exercici 2017.


miércoles, 27 de septiembre de 2017

Sessió plenària ordinària, 02 d'octubre de 2017


El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:


1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2017/4 ordinari 06/03/2017.
1.2. Ple 2017/5 ordinari 03/04/2017.
1.3. Ple 2017/6 extraordinari 21/04/2017.
1.4. Ple 2017/7 ordinari 02/05/2017.

2. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2017/3596, d’inici de l’expedient administratiu per al segrest temporal de la concessió d’obra pública de la llar d’infants “El Petit Príncep”.

3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 3686/2017 acordant la suspensió per resoldre l’expedient per tal que l’empresa concessionària mercantil Construcciones y Contratats Seal SA completi la documentació i justifiqui l’obertura del centre d’escola bressol municipal “El Petit Príncep”.

4. Aprovació inicial de la supressió del registre municipal de parelles estables de l’Ajuntament de Calafell i deixar sense efecte el reglament regulador d’aquest servei.

5. Adhesió de l’Ajuntament de Calafell al registre de grups d’interès de Catalunya, implantat pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

6. Aprovació definitiva de l’establiment del servei de grua municipal.

7. Delegació del ple a la junta de govern local de l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.

8. Renúncia de les competències d’inspecció i instrucció d’expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives a favor de la Generalitat de Catalunya.

9. Proposta d’acord per a subscriure un conveni de cooperació entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Calafell, l’Ajuntament de Cunit i el Patronat de Turisme del Vendrell, pel desplegament d’accions de promoció turística.

10. Aprovació inicial del reglament d’ús de les instal·lacions públiques dels centres d’educació infantil i primària de Calafell.

11. Donar compte de l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’una subvenció en l’import de l’impost sobre béns immoles, corresponent al domicili habitual, a persones de dificultat econòmica, per a l’exercici 2017.

12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.

13. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.

14. Donar compte de les actes de junta de govern local.

15. Precs i preguntes.

domingo, 24 de septiembre de 2017

Adecuación de la zona cercana al CAP de Segur

Adecuación de la zona cercana al CAP de Segur de Calafell, entrada a la antigua plaza de toros que ha mejorado su accesibilidad y aspecto.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Joan Ignasi Sanchez detenido hoy en Sabadell

Joan ignasi Sanchez durante su paso como asesor en el Ayuntamiento de Calafell 
en una anterior etapa con Joan Olivella, imagen de archivo.


Joan Ignasi Sanchez, a la derecha de la imagen

La policía requisa información y se lleva detenido acusado de sedición a un asesor de la consellera Meritxell Borràs, Joan Ignasi Sànchez.

La Guàrdia Civil ha detingut a Sabadell Joan Ignasi Sànchez, assessor en matèria d'opinió pública del Departament de Governació. 


Fuente: Foto La Vanguardia

La Guardia Civil ha detenido a un total de 14 personas en el operativo desplegado en varias sedes 
de la Generalitat de Cataluña para recopilar pruebas e indicios sobre el referéndum 
del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. 

jueves, 14 de septiembre de 2017

Sessió plenària extraordinària, 18 de setembre de 2017


El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte del decret d’alcaldia núm 3482/2017 de la modificació de l’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local.

2. Donar compte del decret d’alcaldia de modificació de delegació de competències en matèria de mercats ambulants, del departament de Comerç (Àrea de Qualitat de Vida i Participació Ciutadana) al departament de Via Pública (Àrea de Via Pública i Turisme).

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

4. Proposta d’aprovació del conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell per al projecte Calafell Crea VI (2017-2018).

5. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

6. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

7. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar del Pescador Jubilat per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.

8. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.

9. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros.

10. Aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i la Llar de Jubilats de Calafell Poble per a l’atorgament d’una subvenció per import de 3.000 euros.martes, 12 de septiembre de 2017

Acte al Castell de la Santa Creu de Calafell del dia 10

Castell de la Santa Creu de Calafell
Diada Nacional de Catalunya 2017
Acte Comarcal i concertGlossa a càrrec de Xavier Sabaté i Ibarz 


Parlaments del vice-President del Consell Comarcal i l’Alcalde de Calafell 


Actuació de les Tres Claus Musicals i Cant dels Segadorsmiércoles, 30 de agosto de 2017

Sessió plenària ordinària, 04 de setembre de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:


1. Aprovació acta
1.1 Ple 2017/3 extraordinari amb urgència 20/02/2017

2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

3. Proposta d'aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.

4. MC Expedient 5447/2017 crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - segon trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - segon trimestre 2017.

7. Proposta expedient 6554/2017 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.

8. MC expedient 5219/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

9. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.

11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

12. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals per al municipi de Calafell per a l’any 2018.

13. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2017.

14. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria de l’anualitat 2018.

15. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 48, obra menor, expedient 43/2016.

16. Aprovació definitiva de la desafectació de la casa dels Mestres - D, carrer Cosme Manié núm 1.

17. Sol·licitud bonificació ICIO església de la Santa Creu de Calafell, plaça de Catalunya 23.

18. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1, de Calafell Poble, obra menor.

19. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1 (obra menor)

20. Cessió en precari del solar i caseta del Camí de Mas d’En Vives (ref. cadastral núm. 43037A00700119) a favor de l’Associació de Caçadors de Calafell.

21. Cessió en precari del solar municipal situat a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, a favor de l’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial de Segur de Dalt.

22. Proposta d’aprovació d’un nou preu públic per al curs de màrqueting digital i nous descomptes preus públics per a persones emprenedores i empreses.

23. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixemnet a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.

25. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.

26. Donar compte de les actes de junta de govern.


27. Precs i preguntes.


martes, 29 de agosto de 2017

Marcha lenta por la gratuidad de los peajes


¿ Cuando ?


01 Septiembre a las 18.45 h.


¿ Dónde ?


Se parte de la Plaza Mediterraneo en Segur de Calafell, para los nostálgicos Plaza Molimar. 

¿ Por qué ?


Por que la Generalitat no tiene intención de revertir la situación penosa actual que implica el actual sistema de peajes y la infrastructura de comunicaciones por carretera.

Hay peajes que están MEGA amortizados.


(Info del Blog Segur)

¿ Quien participa ?


Ciudadanos y los municipios del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú y Sant Pere de Ribes, y tú o Usted si te parece o le parece injusto.

¿ A que velocidad se puede ir por la autopista ? 


Depende de si se va en moto o en coche. Pequeña ayudita con la tabla adjunta.

Tabla de velocidades máximas y sobre todo mínimas.Ejemplo, velocidad mínima en Autopista es la mitad de la máxima, facilito, 120/2 = 60 Km/h.

Ahhh,  al final de la marcha se celebrará una Chocolatada popular en la Confraria de Pescadors de Calafell.

lunes, 24 de julio de 2017

Recordad! este Viernes 28 Cortamos la C-32

Esta imagen es de hace poco, una ambulancia también en la cola como podeis ver.


Ja toca tallar l'autopista C-32! No falteu a la cita. 
El proper 28 de juliol, a les 20 hores, abans del 
peatge de Cubelles. #ProusPeatges #Prouaccidents


Col·lapse de la C-31,  la principal artèria del sud de Catalunya acumula més de 30 quilòmetres de retencions en alguns punts.

Nos asfixiamos !!!
Urge crecer económica y socialmente.
Fuera barreras, no más peajes.

El Baix Penedès la comarca amb més atur de Catalunya

Prou!!!!!!lunes, 17 de julio de 2017

Pere Soler Campins, este es el nuevo director de los Mossos

La credibilidad de la Generalitat de Catalunya cae en picado gracias a los convergentes ... "ZOMBIES ESPANYOLS" ...
Nosotros si que lo sentimos ! Que viva la Generalitat de Catalunya !

Lo sentimos, en esta comunidad autónoma no se imparte 
That’s English!


(Código postal 43882: Segur de Calafell)

La Generalitat está en otras labores 
"mucho mas importantes".

El que tenga dinero que se pague una escuela privada de inglés.
sábado, 15 de julio de 2017

La C-32 vacia - La C31 colapsada

Ja toca tallar l'autopista C-32! No falteu a la cita. 
El proper 28 de juliol, a les 20 hores, abans del 
peatge de Cubelles. #ProusPeatges #Prouaccidents


Col·lapse de la C-31,  la principal artèria del sud de Catalunya acumula més de 30 quilòmetres de retencions en alguns punts.

Nos asfixiamos !!!
Urge crecer económica y socialmente.
Fuera barreras, no más peajes.

El Baix Penedès la comarca amb més atur de Catalunya

Prou!!!!!!
Jornada de Voluntariat Ambiental

A Segur de Calafell (Al costat del Port)

sábado, 8 de julio de 2017

En Calafell encuesta de participación ciudadana

L'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest reglament crea un seguit de mecanismes i canals perquè la ciutadania pugui intervenir en la presa de decisions municipals, així com expressar les seves queixes o propostes, com els consells ciutadans, la iniciativa veïnal, l'audiència pública o la convocatòria de consultes o referèndums.Els grups municipals han consensuat un text, al llarg de set mesos de negociacions, i també han acordat sotmetre'l a la consideració de la ciutadania abans d'aprovar-lo definitivament. Per això us demanem que contesteu un qüestionari sobre els principals temes que vol introduir el Reglament de Participació Ciutadana.


Aprofitem l'ocasió per plantejar altres qüestions sobre la informació municipal i l'atenció al ciutadà, que resulten rellevants per garantir una autèntica participació.

Us comuniquem que tant les vostres respostes com les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i amb les garanties de la normativa sobre protecció de dades. Es pot participar fins al 31 de juliol.


Aquí encontrareis la ENCUESTA.