sábado, 1 de julio de 2017

Sessió plenària ordinària, 03 de juliol de 2017

El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio http://www.calafellradio.cat/ (107.9 FM i on-line a calafell.tv), però també per streaming: http://calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

1.1. PLE2016/15 extraordinari amb urgència 13/10/2016

1.2. PLE2016/16 ordinari 02/11/2016

1.3. PLE2016/17 ordinari 12/12/2016

2. DONAR COMPTE DEL DECRET 2159/2017 DISCREPÀNCIA INFORME INTERVENCIO 600_17  RELATIU A LA DESPESA PEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE

3. DONAR COMPTE DECRET 2366/2017  DISCREPANCIA INFORME INTERVENCIO 899_17 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE L’EMPLEAT SENYOR FRANCESC XAVIER ALPUENTE MANZANARES

4. DONAR COMPTE DEL DECRET 2363/2017 DISCREPÀNCIA INFORME INTERVENCIO 896 CONTRACTACIO MARIA ARIZA BUZÓN

5. DONAR COMPTE DEL DECRET 2204/2017 DE DISCREPÀNCIES AMB L'INFORME 720 D'INTERVENCIÓ REFERENT AL VESTUARI DE DIVERSOS TREBALLADORS

6. BONIFICACIÓ ICIO REPARACIÓ TEULADA IMMOBLE C/MAJOR 3, OBRA MENOR 89_2016

7. RESOLUCIÓ DEFINITIVA I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ DE L'IMMOBLE DEL CARRER AIRE 1, INCLÒS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS CASALS JOVES DE CALAFELL

9. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CONJUNTAMENT AMB L’ASSAMBLEA NACIONAL CATALANA I ÒMNIUM CULTURAL, PER A LA CESSIÓ D’EQUIPAMENTS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL COM A COL·LEGIS ELECTORALS PER AL REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA DEL 1 D’OCTUBRE 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP PER A HABILITAR ZONES WI-FI D’ACCÉS GRATUÏT EN EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE CALAFELL

11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL DARRER PLE

12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN

13. PRECS I PREGUNTES


Facebook Twitter
No hay comentarios:

Publicar un comentario